Toán và Thống Kê

Giáo trình “Fundamental Methods of Mathematical Economics” L1 Matrices, Matrices Operations Inverse matrix L2 Determinant Finding Inverse Matrix Cramer’s Rule Economics Applications L3 Limit of

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN- NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP VỚI VNP

Đào tạo ngắn hạn

Đào tạo theo yêu cầu

Đào tạo cao học

Khóa học ngắn hạn

Econometrics by example

See more…

0% Complete
0/150 Steps
₫1000000

Toán và Thống Kê

See more…

0% Complete
0/4 Steps
₫1000000

Kinh Tế Phát Triển

See more…

0% Complete
0/5 Steps
₫1000000

Kinh Tế Môi Trường

See more…

0% Complete
0/11 Steps

Đào tạo theo yêu cầu

Dr. John Smith — Founder & CEO.
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích thị trường
 • Kinh tế vĩ mô

.

 • Tài chính doanh nghiệp
 • Tài chính phát triển
 • Phân tích rủi ro trong tín dụng
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • Thống kê trong doanh nghiệp
 • Kỹ thuật xử lý và phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp
 • Khai thác và phân tích dữ liệu
 • Khoa học dữ liệu Data science

 

Đào tạo dài hạn

THẠC SĨ KINH TẾ ỨNG DỤNG (MAE)

Chương trình thạc sĩ đào tạo chuyên sâu về Kinh tế, Tài chính và Các công cụ phân tích với tính ứng dụng thực tế cao. Bằng cấp được công nhận tại Việt Nam và quốc tế

THẠC SĨ BẰNG ĐÔI (DDP)

Nhận hai bằng Thạc sĩ từ UEH và ISS chỉ trong hai năm học với sáu tháng tại Hà Lan, giải pháp giúp người học tiết kiệm thời gian và chi phí du học

TIẾN SĨ LIÊN KẾT (JDP)

Lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình Tiến sĩ liên kết hợp tác giữa UEH và Đại học Erasmus Rotterdam Hà Lan miễn học phí hoàn toàn cho nghiên cứu sinh