Chương 1

Phụ lục: Phương pháp ước lượng hợp lý tối đa (ML)

Phương pháp ước lượng hợp lý tối đa (ML) Lưu ý: Trước khi học phương pháp ML, bạn nên xem lại chương 6 trong Giáo trình thống kê UEH, vì công thức (thật ra cũng không cần nhớ, mà chỉ nắm ý tưởng là được) dưới đây chính là từ phân phối xác suất chuẩn. […]

By VNP |
DETAIL

1.10 Nhìn về phía trước

Đến đây, chúng ta đã trình bày các vấn đề cơ bản của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, chúng ta sẽ đi đâu từ đây? Sau đây là câu trả lời: Mô hình hồi quy tiền lương ở Bảng 1.2 dựa vào các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính […]

By VNP |
DETAIL

1.9 Dự báo

[Mục này Gujarati chỉ viết vài dòng, thôi cho qua].

By VNP |
DETAIL

1.8 Ví dụ minh họa: các nhân tố quyết tiền lương theo giờ

Cuộc điều tra dân số hiện tại (CPS), được thực hiện bởi Cục Thống kê dân số Hoa Kỳ, định kỳ thực hiện nhiều cuộc điều tra về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong ví dụ này, ta xem xét một mẫu dữ liệu chéo gồm 1.289 người được phỏng vấn vào tháng 3 năm […]

By VNP |
DETAIL

1.7 R²: thước đo mức độ phù hợp của mô hình hồi quy được ước lượng

Hệ số xác định, ký hiệu là R2, là một thước đo tổng quát về mức độ phù hợp của đường hồi quy được ước lượng (hoặc mặt phẳng, nếu có là mô hình hồi quy bội), nghĩa là, R2 cho biết tỷ số hay phần trăm của tổng biến thiên trong biến phụ thuộc […]

By VNP |
DETAIL

1.6 Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy thực hay các hệ số hồi quy tổng thể

Giả sử chúng ta muốn kiểm định giả thuyết cho rằng hệ số hồi quy tổng thể Bk = 0. Để kiểm định giả thuyết này, chúng ta sử dụng kiểm định t13, đó là: [Diễn giải: Giả thuyết này nghĩa là biến Xk không có ảnh hưởng lên Y hay Xk không có giải […]

By VNP |
DETAIL

1.5 Phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng OLS

[Diễn giải: Trong mục 1.5 này, Gujarati trình bày rất ngắn gọn về phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng OLS. Nếu một người chưa học qua kinh tế lượng căn bản sẽ rất mù mờ với đôi dòng vắn tắt như thế. Nhắc lại rằng, vấn đề này được soạn rất […]

By VNP |
DETAIL

1.4 Mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển

Ở mục này, Gujarati nhắc lại 8 giả định (assumptions) mà chúng ta đã biết ở chương 6 – Kinh tế lượng căn bản. A-1: Mô hình hồi quy là tuyến tính ở các tham số như trong phương trình (1.1); có thể hoặc không tuyến tính ở các biến Y và Xs. A-2: Các […]

By VNP |
DETAIL

1.3 Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính

[Diễn giải: Trong mục này, Gujarati trình bày ngắn gọn phương pháp bình phương bé nhất thông thường (OLS – the method of Ordinary Least Squares) mà chúng ta đã học ở chương 6 và 8 – Kinh tế lượng căn bản. Cho nên, mục này không có gì mới cả]. Sau khi đã thu […]

By VNP |
DETAIL