Chương 13

13.7 Tóm tắt và kết luận

Mặc dù chúng ta chỉ nghiên cứu hai chuỗi kinh tế tài chính, nhưng ý tưởng và kỹ thuật được thảo luận trong chương này có thể áp dụng cho nhiều chuỗi kinh tế và tài chính khác, đối với hầu hết các chuỗi dữ liệu kinh tế dưới dạng gốc (in level form) là […]

By VNP |
DETAIL

13.6 Mô hình bước ngẫu nhiên (RWM)

Người ta thường nói rằng các giá tài sản, như giá chứng khoán và tỷ giá hối đoái, theo một bước ngẫu nhiên, nghĩa là, chúng là những chuỗi không dừng18. Chúng ta phân biệt hai loại bước ngẫu nhiên: (1) bước ngẫu nhiên không trôi dạt (random walk without drift, tức không có hằng […]

By VNP |
DETAIL

13.5 Chuỗi dừng sai phân và chuỗi dừng xu thế

Như Hình 13.1 cho thấy, chuỗi tỷ giá đôla/euro nhìn chung là có xu thế đi lên. Một cách thực tế phổ biến để làm một chuỗi có xu thế như thế dừng là loại bỏ xu thế trong chuỗi dữ liệu. Điều này có thể được thực hiện bằng bằng cách ước lượng hồi […]

By VNP |
DETAIL

13.4 Kiểm định nghiệm đơn vị về tính dừng

Không cần đi chi tiết vào khía cạnh kỹ thuật, chúng ta có thể diễn đạt kiểm định nghiệm đơn vị cho ví dụ về tỷ giá đôla/euro như sau7:  ΔLEXt = B1 + B2t + B3LEXt-1 + ut                                  […]

By VNP |
DETAIL

13.3 Các kiểm định dừng

Vì các lý do vừa được nói ở trên, nên điều quan trọng là chúng ta cần xem xét một chuỗi có dừng hay không dừng. Cơ bản ta có ba cách để khảo sát tính dừng của một chuỗi thời gian: (1) phân tích đồ thị (graphical analysis), (2) giản đồ tự tương quan […]

By VNP |
DETAIL

13.2 Tầm quan trọng của chuỗi dừng

Tại sao chúng ta lo lắng chuyện một chuỗi thời gian có dừng hay không? Có một số lý do. Thứ nhất, nếu một chuỗi không dừng, chúng ta có thể nghiên cứu hành vi của nó chỉ cho riêng giai đoạn đang xem xét, chẳng hạn tỷ giá hối đoái trong giai đoạn 4/1/2000 […]

By VNP |
DETAIL

13.1 Tỷ giá hối đoái có phải là chuỗi dừng?

Để giải thích chuỗi dừng có nghĩa là gì, chúng ta xem xét một chuỗi thời gian kinh tế cụ thể: tỷ giá hối đoái giữa đôla Mỹ và đồng Euro (đặt tên biến này là EX), được định nghĩa là số đồng đôla trên một đơn vị đồng Euro. Dữ liệu tỷ giá hối […]

By VNP |
DETAIL