Chương 15

15.4 Tóm tắt và kết luận

Một tính chất nổi bật của chuỗi thời gian tài chính như giá chứng khoán, tỷ lệ lạm phát, và tỷ giá hối đoái là chúng thường thể hiện sự dao động theo cụm – nghĩa là, một số giai đoạn trong đó giá cả hoặc suất sinh lợi biến động rất lớn qua một […]

By VNP |
DETAIL

15.3 Các mở rộng của mô hình ARCH

Mô hình ARCH(p) đã được mở rộng theo một số hướng. Chúng ta xem xét một số biến thể trong số này với ví dụ hiện tại về suất sinh lợi của tỷ giá đôla/euro. Mô hình GARCH-M Như đã lưu ý trước đây, một nhà đầu tư trung bình quan tâm không chỉ đến […]

By VNP |
DETAIL

15.2 Mô hình GARCH

Mô hình ARCH(p) có một số nhược điểm như sau. Thứ nhất, nó đòi hỏi phải ước lượng các hệ số của p số hạng tự hồi quy, điều này có thể tiêu tốn nhiều bậc tự do. Thứ hai, thường khó giải thích tất cả các hệ số, đặc biệt nếu một số hệ […]

By VNP |
DETAIL

15.1 Mô hình ARCH

Chúng ta thường gặp hiện tượng phương sai thay đổi, hoặc phương sai không bằng nhau trong dữ liệu chéo, bởi vì tính không đồng nhất (heterogeneity) giữa các đơn vị chéo riêng lẻ hình thành các quan sát của dữ liệu chéo, chẳng hạn các gia đình, các công ty, các vùng, và các […]

By VNP |
DETAIL