Chương 5

5.5 Tóm tắt và kết luận

Trong chương này chúng ta đã xem xét một trong số các vi phạm về giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, đó là phương sai thay đổi, thường gặp trong dữ liệu chéo. Mặc dù phương sai thay đổi không phá hủy các tính chất không chệch và nhất quán […]

By VNP |
DETAIL

5.4 Biện pháp khắc phục

Sau khi biết các hậu quả của phương sai thay đổi, có lẽ chúng ta cần tìm các biện pháp khắc phục. Vấn đề ở đây là chúng ta không biết các phương sai thực khác nhau, tức các σi2, vì hiếm khi chúng được quan sát. Nếu chúng ta có thể quan sát chúng, thì […]

By VNP |
DETAIL

5.3 Phát hiện phương sai thay đổi

Bên cạnh các phương pháp đồ thị được mô tả ở phần trước, chúng ta có thể sử dụng hai kiểm định phương sai thay đổi được sử dụng phổ biến, đó là kiểm định Breusch-Pagan và kiểm định White5. Kiểm định Breusch-Pagan (BP) Kiểm định này bao gồm các bước sau đây: Ước lượng […]

By VNP |
DETAIL

5.2 Tỷ lệ phá thai ở Mỹ

Đâu là các yếu tố quyết định tỷ lệ phá thai giữa 50 bang ở Mỹ? Để nghiên cứu vấn đề này, chúng ta thu thập dữ liệu như trong Table 5.1, bạn có thể tìm thấy tập dữ liệu này trên trang web của cuốn sách3. Các biến được sử dụng trong phần tích […]

By VNP |
DETAIL

5.1 Hậu quả của phương sai thay đổi

Hậu quả của phương sai thay đổi2 Mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển giả định rằng hạng nhiễu ui trong mô hình hồi quy có phương sai không đổi (phương sai bằng nhau) qua các quan sát, được ký hiệu là σ2. Ví dụ, khi nghiên cứu chi tiêu cho tiêu dùng trong […]

By VNP |
DETAIL